Tunnelma

Kivikkolan tallilla tärkeimpänä perusjalkana kaikelle toiminnalle on hevosten hyvinvointi ja se, että hevoset saavat elää hevoselle lajityypillistä elämää, olla vain hevosia. Tilan eläimet saavat ulkoilla paljon laumassa ja syödä reilusti korsirehua. Kesäisin hevoset laiduntavat vuorokauden ympäri. Hevosen henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään Kivikkolassa erityistä huomiota. Jokainen hevonen pääsee hiljalleen siedättymään yllättäviin ääniin ja tapahtumiin maatilan normaalin elämän myötä. Maltillista pientä stressiäkin hevonen voi kokea, mutta pelko pidetään loitolla. Hevoselle on tärkeää päästä koskettamaan omaan lajitoveriaan, tämän toteutumisesta pidetään tilalla hyvä huoli. Tavoitteellinen ratsastaminen ja hevosen hyvinvointi eivät sulje Kivikkolassa toisiaan pois, vaan tukevat toinen toistaan.

Kivikkolan tilan hevosia ja Virva

Hiljalleen rakentuva hevonen

Tavoitteellinen kouluratsastus ei Kivikkolassa tarkoita ankaraa kuria, vaan tasaisen varmaa kehitystä ja hevosen koulutusta, jonka myötä hevosen lihaksisto kehittyy ja kestää näin paremmin monipuolista elämää. Ratsastuksen sijaan pääpaino useissa tilanteissa onkin rakentamisella.

Kivikkolan tilan hevosen riemujuoksu

Ihmisten “koulutus” ja oppinen

Kivikkolan tallin tavoitteena on rento, tyytyväinen ja aktiivinen ratsu. Hevosella on omat lajityypilliset käyttäytymismallinsa ja tarpeensa. Jokainen hevosen kanssa toimiva kouluttaa hevosta. Jotta pakoeläimen kanssa työskenteleminen olisi hauskaa, turvallista ja tehokasta, koulutamme ratsastuksen ohessa myös hevosen tunnetilojen tulkintaa ja hevosen käytöksen muokkaamista.  Koulutamme ratsastajaa keräämään itselleen hevosen kanssa toimimisen “työkalupakkia”. Työkalupakki koostuu esimerkiksi erilaisista ratsastajan istuntaa parantavista mielikuvista, tavoista korjata hevosta suoremmaksi tai kantamaan itseään paremmin ja hevosen motivointikeinoista.

Suukko, Kivikkolan tila

Hevosen ja ihmisen vuorovaikutus

Ratsastuksessa painotamme istunnan merkitystä, koulutuksellista näkökulmaa kannustavassa ilmapiirissä ja sitä, että ratsastus on aina vuorovaikutusta. Jokainen tilanne on erityisesti hevosen kannalta koulutustilanne, mutta tunneillamme oppijoina ovat aina sekä ratsu että ratsastaja – sekä fyysisen että henkisen puolen huomioiden.

Tavoitteenamme on löytää hevosen ja ratsastajan välille tilanne, jossa voiman ja käskyjen sijaan ratsastaja antaakin ratsulleen pieniä, kevyitä, oikein ajoitettuja apuja ja ohjaa näin yhteistyötä optimaaliseen tasapainoon.

Onnistuneen ratsastustunnin jälkeen ratsastajan olo on rentoutunut ja ryhdikäs.

Maastossa, Kivikkolan tila

Virvan ratsastuksenopetuksen peruskulmakivet

  • hyvä ratsastus parantaa sekä ratsastajan että hevosen psyykkistä ja fyysistä tilaa
  • pilates on harjoittelumuoto, joka yhdistää kehon ja mielen hallinnan. Ratsu ja ratsastaja muodostava kahden liikkuvan kappaleen yhteisen pilateskokemuksen, jossa ratsastajan istunta ja asento auttavat hevosta liikkumaan oikein
  • ratsastajan rento mielentila ja tiedostava asenne kulkevat mukana aina hevosen kanssa työskennellessä
  • asioiden ymmärtäminen: miksi toimitaan kuten toimitaan? Pohjalla niin fysiikan lait kuin tutkimustietokin
  • ratsastajan oman ratsastuksellisen työkalupakin kerääminen

Nykyiseen opetuslinjaan Virvan kuljetti herkkä nuori suomenhevonen Hertsi Leija, jonka ratsukoulutus Anna Kilpeläisen ohjaamana avasi silmiä siihen, miten keveyden ja kouluttamisen kautta toimiminen muokkaa hevosta positiiviseen suuntaan.

Erittäin hyviä kirjoituksia hevosesta ja ratsastuksesta voi lukea Anna Kilpeläisen sivuilta.

Maastoratsastus, Kivikkolan tila

Tutustu myös tallin tiloihin